Aankoopbegeleiding

HET AANKOPEN VAN EEN WONING

Wanneer u zich op de woningmarkt begeeft, komt er veel op u af. Landhuis NVM Makelaardij staat u daarom graag bij met deskundig advies.

Wij werken volgens een duidelijk stappenplan, zodat u vooraf weet wat u te wachten staat. Zo weet u precies welke zaken wij allemaal voor u uit handen nemen, wanneer u het aankooptraject met ons ingaat.

STAPPENPLAN

Duidelijke afspraken maken; uw woonwensen in kaart brengen

Voordat we gericht op zoek gaan naar een geschikte woning voor u, nemen we gezamenlijk uw wensen door. Zo bespreken we in welke wijk of regio u wil wonen, wat voor soort woning u wenst en hoe groot de woning ongeveer moet zijn. Daarnaast kijken we vanzelfsprekend naar uw budget en welke zaken u belangrijk vindt aan een woning.

Een geschikte woning zoeken

Wanneer we al uw wensen in kaart hebben gebracht, gaan we op zoek naar een geschikte woning. We genereren op basis van de juiste zoekcriteria een volledig overzicht van alle beschikbare woningen, die aansluiten op uw woonwensen. U bespaart hiermee veel tijd en het geeft u tegelijkertijd direct een compleet beeld van het huidige aanbod.

De bezichtiging regelen en begeleiden

Wanneer u concrete interesse heeft in een woning, plannen we een bezichtiging voor u in. Onze aankoopmakelaar begeleidt u tijdens de bezichtiging, zodat u een compleet beeld van de woning krijgt. We maken foto’s, kijken naar de verschillende ruimtes, de omgeving van de woning en brengen de eventuele gebreken in kaart. Zo komt u achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan.

Extra onderzoek en bouwkundige inspectie

Om volledige zekerheid over de bouwkundige staat van de woning te verkrijgen, voeren we een bouwkundige inspectie uit. Een bouwkundig ingenieur voert de keuring uit en rapporteert de staat van alle bouwkundige elementen en de elektra. Bovendien verschaft dit u meer informatie over de waarde van de woning en versterkt u daarmee uw onderhandelingspositie.

De onderhandelingen voeren

Wanneer u de woning daadwerkelijk wil aankopen, helpen wij u met de onderhandelingen. Gezamenlijk brengen we op basis van de vergaarde informatie schriftelijk een openingsbod uit. We begeleiden u volledig op maat en helpen u met het verkrijgen van de scherpste prijs, tegen de meest gunstige voorwaarden.

De ondertekening van de koopakte

Nadat u akkoord heeft bereikt met de verkopende partij, staan we u bij tijdens het ondertekenen van de koopakte. Deze akte wordt meestal opgesteld door de verkopende makelaar. Wij controleren de volledigheid en juistheid van de koopakte voor u, zodat u tekent voor wat u daadwerkelijk heeft afgesproken. We kijken hierbij onder andere naar de koopsom, de datum van overdracht en de eventuele ontbindende voorwaarden.

Uw huis financieren

Het is bij de aankoop van een woning van belang dat u een passende hypotheek afsluit. Indien gewenst, helpen we u met het vinden van de hypotheek die het beste aansluit bij uw wensen. We kunnen u daarnaast ook adviseren bij het omzetten van uw huidige hypotheek, wanneer u een nieuwe woning koopt.

De afhandeling bij de notaris

Voordat u zich woningeigenaar mag noemen, moet de woning officieel worden overgedragen door de notaris. We begeleiden u tijdens deze afhandeling, waarbij u de leveringsakte, de nota van aflossing en de hypotheekakte ontvangt en ondertekent. We kunnen u desgewenst ook helpen met het selecteren van een notaris.

PRIJSONDERHANDELINGEN

De prijsonderhandelingen vinden plaats op basis van een gemotiveerde taxatie. Zo bent u bij ons verzekerd van een realistische waardebepaling en een goede onderhandelingspositie. We bespreken de onderhandelingsstrategie met betrekking tot biedingen, ontbindende voorwaarden, aanvullende voorwaarden en aanvullende onderzoeken.

We verrichten daarnaast de nodige onderzoeken bij het Kadaster. We kijken hierbij onder andere naar de juridische documenten, zoals het bewijs van eigendom, erfdienstbaarheden, het bestemmingsplan, eventuele erfpachtvoorwaarden en de akte van splitsing. Tenslotte beoordelen wij de positie van een eventuele Vereniging van Eigenaars.

KOOPAKTE

Op het moment dat de koop rond is en het voorlopig koopcontract wordt opgesteld, is het van belang dat u de gemaakte afspraken juist en volledig laat vastleggen. Landhuis Makelaardij heeft de juiste expertise om u daarbij te helpen. Wij adviseren u over de wijze van formulering van de op te nemen ontbindende voorwaarden in de koopakte. Daarnaast kijken we naar speciale clausules en eventuele boetebedingen. Zo zien we niets over het hoofd en komt u achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan.

Tot slot controleren we de concept koopakte, die is opgesteld door de verkopende makelaar. Als deze akkoord is, nodigen wij u uit bij ons op kantoor om de koopakte door te nemen en te ondertekenen.

WIJ BEGELEIDEN U

U kunt ons inschakelen voor het hele aankoopproces, of u nu al zelf een huis op het oog heeft of niet. We staan u desgewenst bij vanaf de eerste bezichtiging tot en met de eindinspectie van de woning en de uiteindelijke eigendomsoverdracht bij de notaris.

Wanneer u Landhuis Makelaardij inschakelt, bent u verzekerd van gemotiveerde en actieve makelaars. Wij zetten alles op alles, zodat u tegen de scherpste prijs en beste voorwaarden eigenaar wordt van een nieuwe woning.

010 - 476 80 80
login Move.nl