Taxaties

Als Register Makelaar-Taxateur (ingeschreven in het Register van Vastgoedcert, certificaatnummer RMT 06.20.611.5.1543) verzorgt Landhuis Makelaardij/Taxaties o.z. frequent diverse deskundige taxaties van zowel woningen, als bedrijfsmatige onroerende zaken .

 
Wat houdt een NVM-taxatierapport in?
De NVM-makelaar legt na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast.

 
De NVM-makelaars hanteren daarbij een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.
 
De NVM-makelaar taxeert op een afgesproken tijdstip uw woning. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens, akte van splitsing en bijvoorbeeld stukken van de Vereniging van Eigenaren van de woning nodig. Tijdens de taxatie let de NVM-makelaar onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging en omgeving en de gebruikte materialen.
 
Tijdens een taxatie let de NVM-makelaar op de volgende factoren:
*de staat van onderhoud;
*de inhoud en de oppervlakte;
*de functionele indeling;
*de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
*mate van isolatie en energiezuinigheid;
*verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht;
*de ligging en de omgeving;
*het bestemmingsplan
*de marktsituatie
 
De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Wij vragen  daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling.
 
Mogelijke doelen van een taxatie zijn: een hypotheek aanvragen, de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of het afsluiten van een opstalverzekering. Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes.
 
Mogelijke waardes van een taxatie zijn:
Marktwaarde vrij van huur en gebruik
Dit is de hoogste waarde van de woning bij een ongedwongen en goed voorbereide verkoop. U hebt deze waarde nodig als u een woning (ver)koopt vrij van huur en gebruik. Deze waarde wordt onder andere gebruikt bij het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Executiewaarde bij eigen gebruik
Dit is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop. U hebt deze waarde nodig als u een hypotheek aanvraagt. De geldverstrekkende instantie wil deze informatie graag hebben.

Herbouwwaarde
Dit is de waarde van een nieuw te bouwen gelijkwaardige woning, indien de huidige woning vernietigd wordt door bijvoorbeeld brand. U hebt deze waarde nodig wanneer u een opstalverzekering wilt afsluiten bij een verzekeraar.
 
Waarde in het economische verkeer
Deze waarde wordt gebruikt bij fiscale waarderingen zoals de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en bij de overdracht van onroerende goederen. U hebt deze waarde ook nodig bij aangifte of discussie met de Belastingdienst en de gemeente in verband met de onroerendezaakbelasting (ozb).
 
De taxatie verslaan wij in een compleet en uitgebreid taxatierapport, waarmee u uw verdere zaken kunt regelen. Mede dankzij de jaarlijkse verplichte educatie voldoet het taxatierapport aan alle (nieuwste) eisen van alle grote geldverstrekkende organisaties.

Aanvullend kunnen wij ook volgens de normering van het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) de woning taxeren.
Het is mogelijk om rechtstreeks bij ons  kantoor of via uw hypotheekverstrekker de opdracht tot taxatie bij het NWWI te verlenen.


Landhuis Makelaardij NWWI Taxatie