Taxaties

Als Register Makelaar-Taxateur ingeschreven in het Register van Vastgoedcert en NRVT verzorgt Landhuis Makelaardij/Taxaties o.z. frequent diverse deskundige taxaties.


Wat houdt een NVM-taxatierapport in?

De NVM-makelaar legt na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast. 

De NVM-makelaars hanteren daarbij een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.

De NVM-makelaar taxeert op een afgesproken tijdstip uw woning. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens, akte van splitsing en bijvoorbeeld stukken van de Vereniging van Eigenaren van de woning nodig. Tijdens de taxatie let de NVM-makelaar onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging en omgeving en de gebruikte materialen. 

Tijdens een taxatie let de NVM-makelaar op de volgende factoren:

  • de staat van onderhoud; 
  • de inhoud en de oppervlakte;
  • de functionele indeling;
  • de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
  • mate van isolatie en energiezuinigheid; 
  • verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht; 
  • de ligging en de omgeving;
  • het bestemmingsplan
  • de marktsituatie


De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Wij vragen daarom altijd vooraf naar het doel van de taxatie. 

Mogelijke doelen van een taxatie zijn: een hypotheek aanvragen, de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of het afsluiten van een opstalverzekering.

De taxatie verslaan wij in een compleet en uitgebreid taxatierapport, waarmee u uw verdere zaken kunt regelen. Mede dankzij de jaarlijkse verplichte educatie voldoet het taxatierapport aan alle (nieuwste) eisen van alle grote geldverstrekkende organisaties.

Aanvullend kunnen wij ook volgens de normering van het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) de woning taxeren.
Het is mogelijk om rechtstreeks bij ons kantoor of via uw hypotheekverstrekker de opdracht tot taxatie bij het NWWI te verlenen